"STAWIAM NA WSPÓŁPRACĘ Z KOLEJĄ"

Dzisiaj Włocławek dusi się z powodu braku obwodnicy z prawdziwego zdarzenia oraz jest "przecięty" na pół przez linię kolejową.

W przypadku obwodnicy Włocławek powinien – przede wszystkim – LOBBOWAĆ na rzecz jej budowy przez GDDKiA.

 

W przypadku rozwiązania drugiego problemu udział Włocławka powinien być inny: przy pełnym partnerstwie z "koleją" i przy maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych – podjęcie się przez miasto komleksowych działań w tym zakresie.

Projekty cząstkowe:

  1. na Zazamczu budowa nowoczesnej, przeszklonej i zadaszonej kładki pieszo-rowerowej, ze schodami i windami w budynkach po obu stronach torów (w jednym "Dworzec Zazamcze");

  2. budowa przejazdu i przejścia pod torami na ulicy Wienieckiej;

  3. budowa przejazdu i przejścia pod torami na ulicy Kaliskiej;

4. przebudowa dworca PKP - PKS przy Okrzei;

5. wykorzystanie faktu posiadania linii kolejowej na

terenie miasta do pozyskania firm wykorzystujących kolej do transportu surowców do produkcji i do wysyłki gotowych produktów itd. (Więcej tu: https://grudzieckidariusz.pl/najpierw-wloclawianie-i-wloclawek )

 

Włocławek, działając "pojedyńczo", nie jest silnym partnerem, ani dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (w sprawie obwodnicy), ani dla spółek z grupy Polskich Kolei Państwowych - przy rozwiązywaniu problemów związanych z przejazdami i przejściami przez linie kolejowe.

 

Włocławek ma jednak narzędzia do poprawy swej pozycji w rozmowach zarówno z GDDKiA, jak też ze spółkami z grupy PKP.

Włocławek bowiem corocznie bierze udział w Kongresie Miast Polskich, może więc budować sojusze, wykorzystując to wydarzenie.

Nic też nie stoi na przeszkodzie w powołaniu Związku Miast będących w podobnej, jak Włocławek, sytuacji. 

Występując wspólnie – wraz z innymi miastami - Włocławek może być równoprawnym partnerem

zarówno dla GDDKiA, jak też dla spółek z grupy PKP. Co więcej – także dla poszczególnych ministerstw.

 

TRYB PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWIE REALIZACJI PROJEKTU

Ogólnomiejska dyskusja, w tym w ramach Społecznych Rad Osiedli = > dyskusja i wniesienie poprawek w Wielkiej Radzie Miasta, złożonej z Rady Miasta  i Społecznych Rad Osiedli = > referendum w ramach DNIA REFERENDALNEGO = > realizacja woli mieszkańców w formie uchwał Rady Miasta, w celu "związania" obecnych i przyszłych "władz", jak też kolejnych Rad Miasta.

 

 

 17 września - w 79 rocznicę bandyckiej napaści Rosji Sowieckiej na nasz kraj, składamy kwiaty pod pomnikiem w Parku Łokietka dla uczczenia ofiar tej agresji.