Projekt (2025 - 2030): Obwodnica Włocławka

Kowal, niewielkie 3-tysięczne miasto, położone jeszcze bliżej autostrady A-1 niż Włocławek, ma obwodnicę miejską. Podobnie jak setki innych miast i miasteczek w Polsce.

Niedługo obwodnice miejskie będą mieć Brześć, a nawet Lubraniec! (http://wloclawek.naszemiasto.pl/artykul/bedzie-kolejna-wojewodzka-inwestycja-drogowa- w-powiecie,4708665,art,t,id,tm.html)

Włocławek – miasto ponad stutysięczne, (mające kilkanaście lat temu 123 tysiące mieszkańców) – obwodnicy NIE MA!

I co gorzej – wszystkie ugrupowania polityczne, które od 30–u (a de facto niektóre z nich od ponad 70-u) lat, "rządzą" w mieście, NIE ZGŁASZAJĄ potrzeby budowy takiej obwodnicy i nie LOBBUJĄ za jej budową.

Zamiast tego chcą zbudować ulicę pod oknami mieszkańców Zazamcza, tak jak niedawno jeszcze lobbowali za budową "niby – obwodnicy" przez środek osiedla Południe i tuż przy budynkach na osiedlu Zazamcze.

Totalny brak wyobraźni!!!

W wyniku ich karygodnych zaniedbań każdego dnia tysiące samochodów, w tym wiele samochodów cieżarowych, przejeżdza – w ruchu tranzytowym - przez środek miasta drogą krajową: DK-91 oraz przez dwa osiedla drogą krajową DK-62.

 

Trują mieszkańców, powodują wypadki, korkują miasto...       Miasto z ich obecności - poza wypadkami, problemami zdrowotnymi mieszkańców, smrodem i korkami – NIE MA NIC!

OBWODNICA – NAJWYŻSZA KONIECZNOŚĆ

Obwodnica z prawdziwego zdarzenia – od DK-91 na Toruńskiej, omijająca szerokim łukiem w odległości, co najmniej,  500 – 1000 metrów Zazamcze, szpital i osiedle Południe, biegnąca między tym osiedlem a jeziorem Łuba do styku ulicy Wiejskiej z drogą krajową DK-62, a potem między rondem Falbanka i Mielęcinem oraz za Jeziorem Czarnym do DK– 91, a potem przed/za planowanym kiedyś i potrzebnym nadal, choć już w innej zabudowie: osiedlem Leśna Polana, dobiegająca do drogi DK-62 na wysokości DGS (ewentualnie jeszcze dalej) – jest NAJWYŻSZĄ KONIECZNOŚCIĄ dla Włocławka.

 

 

W pobliżu Zazamcza obwodnica musi być odsunięta - ze względu na obowiązujące przepisy - aż (tuż) za granicę strefy ochrony pośredniej ujęcia wody "Zazamcze", (Strefa ochrony bezpośredniej jest daleko od proponowanego przebiegu obwodnicy).

Proponowany przebieg obwodnicy nie ingeruje w żaden sposób w "pokłady" borowiny, bo ich obszar to zaledwie około 17 ha... i znajduje się w Wieńcu-Zdroju.

 

Proponowany przebieg obwodnicy w żaden sposób nie ingeruje też w strefy ochronne ujęcia wody "Krzywe Błota" - do granicy strefy ochrony pośredniej jest co najmniej KILKASET metrów.

Proponowany przebieg obwodnicy NIE NARUSZA NICZYJEJ PRYWATNEJ WŁASNOŚCI, W TYM WŁASNOŚCI WŁAŚCICIELI DZIAŁEK REKREACYJNYCH NA POŁUDNIU.

 

Odcinek obwodnicy pomiędzy DK-91 i DK-62  przed/za osiedlem Leśna Polana jest, wbrew pozorom i wbrew ewentualnym głosom "krytykantów", także konieczny, ponieważ wiele samochodów – w ruchu tranzytowym – z DK–91, jedzie dalej DK-62.

I odwrotnie – z DK-62 jedzie w DK-91 przez środek Włocławka.

 

Tak zaprojektowana obwodnica, jak wyżej została zaprezentowana, nie tylko wyprowadza ruch tranzytowy, wraz z powodowanym przezeń smrodem, wypadkami oraz innymi zagrożeniami i utrudnieniami z miasta, ale rozwiązuje szereg innych - fundamentalnych dla funkcjonowania i dla rozwoju Włocławka – kwestii.

 

Przede wszystkim - umożliwi pełne skomunikowanie osiedli: Zazamcza, Południa, a przede wszystkim Michelina i Mielęcina.

W tym ich skomunikowanie z najważniejszymi szlakami wylotowymi z miasta - przez to dodatkowo zostanie "odblokowane" ŚRÓDMIEŚCIE (ulica Toruńska - Okrzei), ale także znacznie zmniejszy się ruch na ulicach: Wienieckiej, Kapitulnej, Kruszyńskiej - Wroniej.

 

Mieszkańcy Zazamcza zyskują wjazdy na obwodnicę na przedłużeniu ulicy Wienieckiej (za szpitalem) oraz na przedłużeniu ulicy Promiennej; zyskują jednocześnie dodatkowy, bezkolizyjny wyjazd z osiedla do ulicy Toruńskiej (poprzez obwodnicę).

 

Mieszkańcy Południa dojazd do obwodnicy zyskują: przedłużoną ulicą Kapitulną, ulicą Wiejską, dzisiejszą szosą na Brześć (na styku z ul. Wiejską) oraz aleją Jana Pawła II.

 

Mieszkańcy Mielęcina i Michelina dojazd do obwodnicy mogliby mieć dzisiejszą aleją Jana Pawła II, ale także poprzez dojazd od ulicy Szyszkowej do ronda (?) na styku DK – 62 i ulicy Wiejskiej.

 

Być może – także pod potrzeby przyszłych osiedli – potrzebne byłoby jeszcze jedno połączenie Mielęcina/Michelina z obwodnicą, biegnące od ulic za Zakładem Karnym  do wjazdu na obwodnicę, zlokalizowanego na tej obwodnicy w połowie jej drogi między aleją Jana Pawła II i torami kolejowymi.

 

W przypadku Mielęcina/Michelina budowa obwodnicy w żaden sposób nie koliduje z tym, co jest już dzisiaj pilną koniecznością do realizacji – z budową ronda w alei Jana Pawła II przy "wlocie" do Mielęcina oraz połączenie z tym rondem ulic Szyszkowej oraz nowej ulicy, która połączy z tym rondem ul. Brzezinową, być może poprzez Łubinową i Fajną (czyli za Zakładem Karnym).

 

W ten sposób już "dzisiaj" mogłaby - w dużym stopniu - zostać odblokowana aleja Jana Pawła II, a jednocześnie te nowe "powiązania" ulic w przyszłości stałby się elementem pełnego skomunikowania Mielęcina/Michelina z obwodnicą.

 

Kolejną "wartością dodaną" przy tak poprowadzonej obwodnicy jest pełniejsze skomunikowanie tzw. Wschodu Przemysłowego, w tym z autostradą A-1.

Oczywiście, pozostaje problem przebudowy drogi DK-62 od granic miasta do autostrady, ale tutaj Włocławek powinien znaleźć sojusznika w LOBBOWANIU na rzecz realizacji tego zadania w Gminie Brześć Kujawski, przez której tereny biegnie ta droga na tym odcinku.

(Brześć, aby rozwijać swoją strefę gospodarczą w Pikutkowie potrzebuje pracowników, a ci są we Włocławku – ta sytuacja jest raczej korzystna dla Włocławka, bo miasto ma około 50 % udział w podatkach tych pracowników).

 

Zresztą, współpraca z tą gminą – dla obopólnych korzyści – jest koniecznością z wielu innych przyczyn: wysypisko w Machnaczu, jezioro Łuba, część trasy opisanej powyżej obwodnicy – wszystkie na terenie gminy Brześć Kujawski.

 

Ktoś bowiem kiedyś, kiedy dokonywano wyznaczania granic Włocławka i granic sąsiednich gmin, "przespał sprawę".

Tak, jak ci sami i inni od dziesięcioleci "przesypiają" sprawę prawdziwej obwodnicy miasta!

 

INWESTOR I UDZIAŁ WŁOCŁAWKA

Inwestorem wyżej opisanej obwodnicy Włocławka powinna być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ obwodnica ta byłaby częścią dróg krajowych DK-91 i DK-62.

Z tego też względu prawie cała planowana trasa tej obwodnicy powinna znajdować się na gruntach Skarbu Państwa, będacych w trwałym zarządzie Lasów Państwowych.

Co więcej – to GDDKiA powinna rozwiązywać ewentualne problemy (rzeczywiste lub tylko wydumane), związane z ochroną środowiska.

 

Włocławek powinien:

  1. LOBBOWAĆ - także z "wykorzystaniem" lokalnym posłów i senatorów - na rzecz wpisania tej obwodnicy do planowanych inwestycji GDDKiA w najbliższym możliwym terminie;

  2. LOBBOWAĆ – także z "wykorzystaniem" lokalnym posłów i senatorów - na rzecz uznania tej obwodnicy przez GDDKiA za KONIECZNĄ DO REALIZACJI w najbliższym możliwym terminie;

  3. przygotować koncepcję, wraz z jej wizualizacją, w formie najbardziej korzystnej dla Włocławka (np. z bezkolizyjnymi połączeniami ulic z tą obwodnicą);

  4. zadeklarować wykup tych nielicznych gruntów, które nie są w zarządzie Lasów Państwowych;

  5. włączyć mieszkańców Włocławka – obecnych i byłych – w LOBBING na rzecz realizacji tej inwestycji.

 

Tryb podjęcia decyzji w sprawie projektu.

 

Ogólnomiejska dyskusja, w tym w ramach Społecznych Rad Osiedli = >  dyskusja i wniesienie poprawek w Wielkiej Radzie Miasta, złożonej z Rady Miasta i Społecznych Rad Osiedli = > referendum w ramach DNIA REFERENDALNEGO = > realizacja woli mieszkańców w formie uchwał Rady Miasta, w celu "związania" obecnych i przyszłych "władz", jak też kolejnych Rad Miasta.

 

Oczywiście, referendum i poźniejsze uchwały Rady Miasta, nie tworzyłyby podstaw prawnych dla budowy obwodnicy, ale byłyby "drogowskazem" na przyszłość dla wszystkich "lokatorów" Urzędu Miejskiego (Prezydenta, Radnych, urzędników).

 

Przeprowadzenie "sprawy obwodnicy" według takiego właśnie – niespotykanego nigdzie w Polsce - trybu, byłoby potężnym PROPAGANDOWYM WKŁADEM w przekonanie decydentów w Warszawie do konieczności jak najszybszej realizacji tej inwestycji.

 

 17 września - w 79 rocznicę bandyckiej napaści Rosji Sowieckiej na nasz kraj, składamy kwiaty pod pomnikiem w Parku Łokietka dla uczczenia ofiar tej agresji.