Dariusz Grudziecki

     Prawnik, publicysta, przedsiębiorca.

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim (1990 r. )

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2008 rok)

Studia podyplomowe na SGGW  w Warszawie (2010 -2011 r.)

 

Autor książek:

(dostępne w Bibliotece Narodowej, w bibliotekach uniwersyteckich oraz w bibliotekach innych uczelni humanistycznych,  na przykład w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego:   link do katalogu BUW )

1. "W poszukiwaniu suwerena. Czy każdy z nas jest suwerenem?", 2009 rok;

2. "Co to jest demokracja?", 2010 rok;

3. "Postmonarchia czy demokracja?", 2013 rok;

4. "Demokracja", 2013 rok.

 

 

Autor ponad stu artykułów publikowanych na:

1. niezależna.pl  -  link do tekstów

2. salon24.pl   -  link do tekstów

3. mPolska24.pl  -  link do tekstów

4. niepoprawni.pl  -  link do tekstów

i na innych portalach oraz na facebooku.

 

Wiceprezes Kujawskiego Związku Hodowców Gołębi Ras Europejskich,

Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

Strona internetowa KZHGRE-POiDI - link do KZHGRE

     Wspomnień czar...

      O połowę lat i "kilka" kilogramów mniej - Francja 2001 r.

     Kiedyś to były samochody!

                 FRANCJA 2001

Prawie jak "szef wszystkich szefów"!
Prawie - robi wielką różnicę.

FRANCJA 2001

Merostwo w Montmorillion (Francja).
Z merem, Panem PHILIPPEM CHARPENTIER
oraz z Dyrektorem szkoły rolniczej w tym mieście, Panem SERGEM GOURBEAU — w: MONTMORILLON

Strajk na Uniwersytecie Warszawskim - 1988 r.

 17 września - w 79 rocznicę bandyckiej napaści Rosji Sowieckiej na nasz kraj, składamy kwiaty pod pomnikiem w Parku Łokietka dla uczczenia ofiar tej agresji.